SugarCRM w zarządzaniu sprzedażą

sugar_w_sprzedazy_mockup